Çevre Yönetim Hizmetleri

Tekçev Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri

cevre

Çevre Kanunu, Çevre Denetimi Yönetmeliği, Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereği çevreye kirletici etkisi yüksek olan faaliyet ve tesisler 01.07.2010, çevreye kirletici etkisi olan faaliyet ve tesisler 01.01.2011 tarihinden itibaren Çevresel Konularda birçok danışmanlık ve yönetimsel konularda desteğe ihtiyaç duymaktadır bu doğrultuda TEKÇEV Çevre Danışmanlık (Çevre Görevlisi) olarak firmalarda yönetimsel faaliyetlerde bulunmaktayız , bu başlık altın TEKÇEV Çevre Danışmanlık olarak gerçekleştirdiğimiz bazı çalışmalar şu şekildedir;

–          ÇED yönetmeliği kapsamında kapsam dışı görüş yazısının alınması,

–          Çevre İzni kapsam dışı görüşünün alınması,

–          Atık yönetim planının hazırlanıp onayının alınası,

–          İş Akım Şemasının oluşturulması,

–          Firmadaki Atıkların(Yağ,Ambalaj v.s) Bildirimi,

–          Ulusal Atık Taşıma Form Temini,

–          Geçici Atık Depolama Sahası Oluşturulması,

–          Tesis ziyareti sırasında tesiste hazır bulunulması,

–          İl Çevre Müdürlüğüne ilgili dilekçelerin yazılması ve sürecin takip edilmesi ve nihayete erdirilmesi

Teknik Uzman kadrosu ve güvenilir çalışmaları ile Tekçev Çevre Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri olarak Çevre konularınız da çözüm ortağınız olmak isteriz,