Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Bilindiği üzere Türkiye’nin 22.03.2010 tarihinde Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)’ye taraf olmasıyla birlikte tehlikeli maddelerle iştigal edenlere bir takım yükümlülükler getirilmiştir.

Mevzuat uyarınca, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan ve miktarına bakılmaksızın taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmelerin 30.06.2015 tarihinden itibaren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” çalıştırması ya da Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığından hizmet alması zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda TEKÇEV Mühendislik olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

ADR kapsamındaki firmalara TEKÇEV Mühendislik olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti vermek amacıyla firmanızda ziyarette bulunarak, ADR hakkında sunum yapmak ve mevcut durumunuzu değerlendirerek firmanıza uygun bir çözüm sunmaktayız. Genel olarak firmaların ADR mevzuatına uygunluk sürecinde izleyecekleri yol aşağıdaki gibidir.

1) Firmanın tehlikeli madde faaliyet belgesi alması zorunluluğunun tespiti

2) Tehlikeli madde faaliyet belgesi başvurusu

3) Muafiyetlerin, sınırlı ve istisnai miktarda taşıma imkanlarının tespiti

4) Ambalajlar, araçlar ve tanklarla ilgili zorunlulukların yerine getirilmesi

5) Ambalajlar için ADR’ye uygun etiketlerin kullanımı

6) Araçlarda ve taşıma birimlerinde ADR’ye uygun plakaların kullanımı

7) Faaliyet kapsamı içindeki tehlikeli maddelere uygun ambalaj veya tankların tespiti

8) Ambalajlar, tanklar ve taşıma birimleri için test ve muayene gerekliliklerinin yerine getirilmesi

9) Personele gerekli eğitimlerin verilmesi

10) Yıllık rapor taslaklarının oluşturulması

11) Güvenlik planlarının oluşturulması

Bu süreçte, tecrübeli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımız ile TEKÇEV Mühendislik her zaman yanınızdadır