Atık Yönetimi

Tekçev Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri

Choose the right way for our future

Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesinin sağlanmasıdır.

Atıkların, lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesisleri dışında yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından toplanması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi yasaktır.

Atık yönetimleri kapsamında yapılacaklar:

-Atıkların sınıflandırılması ve yönetimi,

-Tehlikeli atıkların yönetimi,

-Ambalaj atıkların yönetimi,

-Tıbbi atıkların yönetimi,

-Atık yağların yönetimi,

-PCB ve PCT atıkların yönetimi,

-Katı atıkların yönetimi,

-Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre yapılacak işlerin yönetimi,

-Kimyasalların envanteri, kullanımı ve yönetimi,

-Çevresel gürültünün yönetimi,

-Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinde emisyon yönetimi,

-ÇED yönetimi.

Atık yönetiminde genel hususlar:

-Doğal kaynakların en aza indirilecek şekilde kullanımı,

-Üretimde kullanılan ürünlerin çevre en az zararı veren ürünlerden seçilerek bunları pazarlamasının daha aktif ve yoğun yapılmasının sağlanması,

-Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda oluşan atıkların geri dönüşünün ve geri kazanımının sağlanması için mühendislik çözümler üretilmesi,

-Oluşan atıkların farklı türde olanların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak,

-Atıkların ayrılması, toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı sırasında su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması,

-Atıkların Yönetmelik kanun ve şartlarda belirtilen şekliyle üretilmesine,

-Atıkların kaynağında azaltılmasının sağlanması ve Geri Kazanım ,Geri Dönüşümünde Çevre ile uyumlu teknolojinin kullanılmasına dikkat edilmesi,

Konusunda uzman kadrosu ile “Tekçev Çevre Danışmanlık” olarak Atık yönetimi ve Atık yönetim planlarınız bize emanet.