Author Archive

 • Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik

    BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalıcı organik kirleticilerin olumsuz etkilerinden insan sağlığını ve çevreyi korumaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bu Yönetmelikte tanımlanan kalıcı organik kirleticilerin; a) İmalatının, piyasaya arzının ve kullanımının yasaklanmasına, b) En kısa sürede aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına veya kısıtlanmasına, c) Mümkün ...

  Posted at 17 Kasım 2018 | By : | Categories : Duyuru | 0 Comment
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası

  09.08.2014 tarih ve 29083 sayı numaralı Resmi Gazetede yayımlanan Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik ile Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması zorunlu hale getirilmiştir. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması ve yenilenmesi  halinde ilgili Resmi Mercilere bildirilmesi hususlarında Güvence Hesabı görevlendirilmiştir.  Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk kapsamında faaliyet gösteren ve zorunlu sigortasını yaptırmış işyerleri Sigorta Bilgi Merkezi tarafından(SBM) tespit edilmektedir. ...

  Posted at 17 Temmuz 2018 | By : | Categories : Duyuru | 0 Comment
 • Ambalaj Atığı Yönetmeliği

  27 Aralık 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30283 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine, b) Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına, c) Ambalaj atıklarının çevreye zarar ...

  Posted at 22 Mart 2018 | By : | Categories : Duyuru | 0 Comment
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Değişikliği

  MADDE 1 – 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde yapmaları için, bu işletmelere yardımcı olmak amacıyla, işletmelerde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanları (TMGD) veya ...

  Posted at 22 Nisan 2017 | By : | Categories : Duyuru | 0 Comment
 • Yeni Ambalaj Bilgi Sistemi Hakkında Duyuru

  Atık ambalajların beyanının yapıldığı atikambalaj.cevre.gov.tr adresi veri girişine kapatılmış olup; 2015 yılında oluşan atık ambalajlar aşağıdaki adreslerden beyan edilecektir. 1) Program kullanıcılarından ekonomik işletmeler, yetkilendirilmiş kuruluşlar ve havaalanları kullanmakta oldukları kullanıcı kod ve şifreleriyle yeni programa atikambalaj.csb.gov.tr adresinden, 2) Belediyeler ve belediye birlikleri kullanmakta oldukları kullanıcı kod ve şifreleriyle online.cevre.gov.tr adresinden, 3) Lisanslı işletmeler ise İl Müdürlüğünden online.cevre.gov.tr ...

  Posted at 7 Ocak 2016 | By : | Categories : Duyuru | 0 Comment
 • Atık Yönetimi Uygulaması

  ATIK YÖNETİM UYGULAMASI (TABS-MOTAT-KDS) HAKKINDA DUYURU Atık yönetim uygulamasının açılmasına istinaden, Tehlikeli atıkların beyanı, http://online.cevre.gov.tr yazılımı üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile yapılabilmektedir. Tehlikeli atıkların beyanının yapılabilmesi için 2015 yılı içerisinde teslim edilen tehlikeli atıklara ait düzenlenmiş Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) 'nda belirtilen bilgiler girilmelidir. Ulusal Atık Taşıma Formu olmayan hiç bir atık için beyan yapılamaz. Tehlikeli atığı çıkmayan firmalar ise sisteme giriş yaparak sadece firma bilgileri kısmı doldurması gerekmektedir. Not: ...

  Posted at 5 Ocak 2016 | By : | Categories : Duyuru | 0 Comment
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Duyuru

  DUYURU Bilindiği üzere; “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre; işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğu 30/ 6/2015 tarihinden itibaren başlamıştır. Bu bağlamda, Tebliğ’in İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri başlıklı 27 inci maddesinin beşinci fıkrasının göre, Tebliğ kapsamında faaliyet ...

  Posted at 8 Aralık 2015 | By : | Categories : Duyuru | 0 Comment
 • Çevresel Gürültü Bildirimi

  ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİLDİRİMİ   4 Haziran 2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde 18 Kasım 2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik aşağıdaki gibidir. MADDE 1 – 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 4 ...

  Posted at 20 Kasım 2015 | By : | Categories : Duyuru | 0 Comment
 • Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Kapsamında Bildiri

  Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Kapsamında Bildiri Amaç: Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesini önlemek, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesini sağlamak amacıyla 08.06.2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazete’ de ‘Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik’ yayımlanmıştır. Kimleri Kapsar: Yönetmelik kapsamında Ek-2, Tablo 2’de yer ...

  Posted at 10 Kasım 2015 | By : | Categories : Duyuru | 0 Comment
 • İnşaat Yıkımlarında Uygulanacak Atık Yönetim Planı Bildirimi

  İNŞAAT YIKIMLARINDA UYGULANACAK ATIK YÖNETİM PLANI BİLDİRİMİ Bilindiği üzere ülkemizde kentsel dönüşümün giderek artması ile eski binaların yerinde yıkılarak aynı yerinde yenilenmesi ile çok sık karşılaşmaktayız. Bu bağlamda şehir içindeki hafriyat araçları, inşaat sahalarında istenmeyen görüntü kirliliği, yıkımdan kaynaklanan toz ve dumanların vb. oluşması sonucunda çevre ve insan sağlığı açısından yıkım işlemlerinin bir sistem dahilinde kontrole tabi olması zarureti doğmuştur. Bu kapsamda hafriyat ...

  Posted at 5 Kasım 2015 | By : | Categories : Duyuru | 0 Comment
Page 1 of 212