Geçici Depolama Alanı

Geçici Depolama Alanı 1

Geçici Depolama Alanı 2

Geçici Depolama Alanı 3

Geçici Depolama Alanı 4

Geçici Depolama Alanı 5

Geçici Depolama Alanı 6

Geçici Depolama Alanı 7

Geçici Depolama Alanı 8

Her türlü dış etkenden atıkları koruyacak şekilde üstü kapalı olarak oluşturduğumuz geçici depolama alanı, geçirimsiz zemin (beton, epoksi vs.) üzerine kurulmaktadır. Talebe göre geçici depolama alanı olarak, mevzuata uygun şekilde konteynır kurulumu da yapılmaktadır. Geçici depolama alanı tabanında, olası sızma ve dökülmelere karşı, tava yapılarak önlem alınmaktadır. Tavaya dökülecek olası sızıntı ve döküntülerin bertarafını sağlamak için, absorban madde (emici, bünyesine alan madde, örneğin, odun talaşı) bulundurulması sağlanmaktadır.

TEKÇEV Çevre Danışmanlık ve Mühendislik olarak, dışarıdan izinsiz girişe izin vermemek için kilitli olarak dizayn ettiğimiz geçici depolama alanı, talebe göre uygun bölümlendirme yapılmakta ve içerisinde atıkların ayrı ayrı depolanması sağlanmaktadır.