Duyuru 1

GEÇİCİ DEPOLAMA ALANINDA UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR

Bilindiği üzere 02.04.2016 yürürlükten kaldırılan Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetmeliğinin kaldırılması üzerine, tehlikeli atıkların yönetiminde 02.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere göre iş ve işlemler yürütülmeye devam edecektir. Bununla birlikte, Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesinin yedinci fıkrası gereğince, tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için aşağıdaki hükümlere uyulması gerekmektedir.

Tehlikeli Atık Oluşum PeriyoduAtık MiktarıDepolama İzniMax. Depolama Süresi
1 ay<1000 kgİzinden muaftır.180 gün (6 ay)
1 ay1000 kg ve üzeriİzin alınmalısı zorunludur *180 gün (6 ay)

(*) Geçici Depolama İzni Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak olup, alınacak olan geçici depolama izni süresiz olarak verilmektedir.

(**) Geçici depolama alanında değişiklik olması halinde geçici depolama izninin yenilenmesi gerekmektedir.

Tehlikesiz Atık Oluşum PeriyoduAtık MiktarıDepolama İzniMax. Depolama Süresi
1 ayİzinden muaftır.1 yıl

Geçici Atık miktarına bakılmaksızın geçici depolama alanlarına ilişkin bilgilerin Endüstriyel Atık Yönetim Planı içerisinde belirtilmesi gerekmektedir. Maksimum depolama süresi dolmadan atıklar lisanslı atık işleme tesislerine göndermelidir.

GEÇİCİ DEPOLAMA ALANI ÖZELLİKLERİ 

Geçici depolama alanı tehlikeli ve tehlikesiz olarak birbirinden bağımsız olarak oluşturulmalıdır.

Geçici depolama alanında atıklar birbirleriyle karıştırılmadan, her bir atık türü ayrı depolanmalıdır.

Geçici depolama alanına alınan her bir atık etiketlenir. Etiket üzerinde;

  1. Atığın atık kodu,
  2. Tehlikeli atık olup olmadığı,
  3. Tehlikeli atıklar için atığın tehlikelilik özellikleri ve riskleri,
  4. Atığın depolama alanına giriş tarihi bilgileri yer alır.

Geçici depolama alanından sorumlu personelin iletişim bilgileri, geçici depolama alanı kapısına asılmalıdır. Sorumlu personel geçici depolama alanına/konteynırına giren ve çıkan tüm atıkların kayıtlarını tutar ve izinsiz giriş ve çıkışa engel olur.

Tehlikeli atık geçici depolama alanı için, oluşan atıkların miktarına bakılmaksızın, tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yapılmalıdır. Geçici depolama alanları/konteynırları için yaptırılan mali sorumluluk sigortaları her yıl yenilenerek il müdürlüğüne sunulur.

Geçici depolama alanında yangın gibi her türlü acil duruma karşı yangın tüpü vs. temin edilerek güvenlik tedbirleri alınmalıdır.