Genelgeler

Tekçev Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri

GENELGEERİŞİM LİNKİ
Genelge Ve Talimatlara İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi (2011/3)11.08.2011 / 2175http://www.csb.gov.tr/dosyalar/images/file/2011-3_Genelge.PNG
ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR ÇED DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALTYAPI YATIRIMLARI ÇED VE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇED Yönetmeliği Genelgesi (2014/24)25.11.2014 / 18558http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/25112014-2014_24GENELGE.pdf
ÇED Yönetmeliği Uygulamaları Genelgesi (2015/03)08.04.2015 / 89http://www.csb.gov.tr/db/ced/icerikbelge/icerikbelge2984.pdf
ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Genelge (2015/7)24.06.2015 / 2506http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/2015-7 suc duyurusu genelgesi.pdf
LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sürekli Emisyon Ölçümlerinin Çevrimiçi (Online) İzlenmesi Genelgesi (2014/12)24.04.2014 / 02http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/SurekliEmisyonOlcumGenelge 2014-12(1).pdf
Gerçek Zamanlı Uzaktan İzleme Sistemi Genelgesi (2012/24)26.12.2012 / 15125http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/genelge2012-24.pdf
ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge (2010/16)05.11.2010 / 18728http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2012-13GereksizKirtasiye.pdf
Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge (2014/13)28.05.2013 / 6733https://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/Düzenli Depolama Tesisleri Genelgesi 2014-13.PDF
Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi (2010/09)21.05.2010 / 8578http://www.cygm.gov.tr/CYGM/Files/mevzuat/genelge/Genelge_2010_09_.pdf
Gereksiz Kırtasiye Kullanımının Önlenmesine İlişkin Genelge (2012/13)04.05.2012 / 5044http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2012-13GereksizKirtasiye.pdf
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri (2008/6)2008http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2008-06YDGHafriyatYikinti.pdf
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü (2004/5)07.05.2004 / 25392http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2004-05HafriyatYikinti.pdf
İnert Maden Atıklarının Alan Islahı, Restorasyon, Dolgu Maksadıyla Kullanımı veya Depolanmasına İlişkin Genelge (2010/13)27.08.2016 / 14936http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2010-13InertMadenAtiklari.pdf
Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Plânı Hakkında Genelge (2006/14)22.06.2006 / 7204http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2006-14KatiAtikBertarafTes.pdf
Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi (2011/12)14.06.2011 / 54435http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2011-12KatiAtikBertOnislem.pdf
Katı Atık Genelgesi (2004/7)2004http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2004-07KatiAtik.pdf
Katı Atık Genelgesi (2003/8)2003http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2003-08KatiAtik.pdf
Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi (2007/10)15.10.2007 / 16970http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2007-10KatiAtikKarakterizasyon.pdf
Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlemesine İlişkin Genelge (2011/12)11.10.2011 / 2878http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2011-12MadenAtikDuzDepolan.pdf
Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İliskin Genelge (2011/10)07.06.2011 / 52289http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2011-10OrmanAlanKABTes.pdf
Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge (2012/15)04.07.2012 / 8865http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2012-15SondajCamurlari.PDF
Tıbbi Atık Yıl Sonu Raporları Hakkında Genelge (2006/25)11.12.2006 / 61143http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2006-25TibbiAtikYilSonuRp.pdf
Tıbbi Atıkların Bertarafına Dair Genelge (2010/17)05.11.2010 / 18729http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2010-17TibbiAtikBertaraf.pdf
Tıbbi Atıkların Güvenli Bertarafı (2008/9)17.06.2008 / 38259http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2008-09TibbiAtikBertaraf.docx
Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu Hakkında Genelge (2006/7)31.03.2016 / 17398http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2006-07TibbiAtikSteril.pdf
Ambalaj Atıkları Yönetimi Usul ve Esasları22.20.2012 / 12444http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/ambalaj_usul_esaslari.pdf
Mahallli İdareler Seçimleri (2014/01)12.02.2014 / 1621http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/mahallisecim.pdf
04 Mayıs 2015 tarih ve 5993 sayılı Bakan Oluru ile “Yetkilendirme Usul ve Esasları” (2015/5993)04.05.2015 / 5993http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/ykusulesas(1).pdf
DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Derin Deniz Deşarjı izleme Genelgesi (2009/16)30.07.2009http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2009-16DDDIzleme.doc
Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi (2013/12)26.09.2013 / 31792http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2013-12GATSUygulama.pdf
Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Kontrolünde Görevlendirilecek Olan Deniz Kirliliği Denetim Personeli İle Bu Personele Verilecek Eğitime İlişkin Genelge (2010/8)10.05.2016 / 7768http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2010-08GemiKayKirlPersonel.pdf
Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi (2009/6)http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2009-06RDAMPOnayProseduru.rtf
Yetki Devri Genelgesi (Balık Çiftlikleri) (2010/11)27.07.2010 / 45437http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2010-11YDGBalikCiftlikleri.pdf
Yetki Devri Genelgesi (Yasadışı Boşaltım) (2011/9)06.06.2011 / 51662http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2011-09YDGYasadisiBosaltim.doc
HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2014 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi (2014/09)04.04.2016 / 4366http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/egzosgenelge.pdf
Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi (2011/11)13.06.2011 / 54119http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2011-11EglenceYerlGurultu.pdf
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi (2013/37)09.09.2013 / 31677http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2013-37HavaKalitesiDegerl.pdf
Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi (2010/14)28.09.2010 / 16691http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2010-14HavaKirlKontOnl.doc
İthal Katı Yakıtlar Genelgesi (2011/4)24.02.2016 / 619http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2011-04IthalKatiYakitlar.doc
İthal Katı Yakıtlar Genelgesi (2015/02)13.02.2015 / 2150http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/genelge(1).pdf
SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2004/12 Sayılı Katı Atık ve Atıksu Yönetimi Genelgesi’nin İptaline İlişkin Genelge (2013/11)08.05.2013 / 19194http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2013-11KatiAtikIptal.pdf
Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi (2014/7)04.03.2014 / 2746http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/2014_07aritmaDerinDenizDesarjTesisiOnayiGenelge(1).pdf
Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı Genelgesi (2006/15)23.06.2006 / 30658http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2006-15AATIsTerminPlani.doc
Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama (2016/03)06.05.2016 / 6228http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/ergene_genelge_2017_son.pdf
Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik belgesi Genelgesi (2015/6)05.05.2015 / 6029http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/atiksugenelgesi.pdf
Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Hususlar (2015/10)17.11.2015 / 13664http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/zeytin_genelgesi_1447773403(1).pdf
Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Esaslar – Ekhttp://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/1447773478 Teknik Kriterler(2).pdf
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Genelgesi (2013/11)RG: 07.10.2013-28788http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131007-6.htm
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi (2016/1)07.03.2016 / 3052http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/otim_genelge.pdf
Halon Genelgesi (2007/4)2007 / 5528https://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/GNG2007-04Halon.pdf