Duyuru

Tekçev Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri

İnşaat Yıkımlarında Uygulanacak Atık Yönetim Planı Bildirimi

Posted at 5 Kasım 2015 | By : | Categories : Duyuru | 0 Comment

İNŞAAT YIKIMLARINDA UYGULANACAK ATIK YÖNETİM PLANI BİLDİRİMİ

İnşaat Yıkım 3Bilindiği üzere ülkemizde kentsel dönüşümün giderek artması ile eski binaların yerinde yıkılarak aynı yerinde yenilenmesi ile çok sık karşılaşmaktayız. Bu bağlamda şehir içindeki hafriyat araçları, inşaat sahalarında istenmeyen görüntü kirliliği, yıkımdan kaynaklanan toz ve dumanların vb. oluşması sonucunda çevre ve insan sağlığı açısından yıkım işlemlerinin bir sistem dahilinde kontrole tabi olması zarureti doğmuştur.

Bu kapsamda hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin uyulması gereken kuralları belirlemek amacıyla 18 Mart 2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ ve atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanmasına amacıyla 2 Nisan 2015 sayılı ve 26314 tarihli Resmi Gazete’de ‘Atık Yönetimi Yönetmeliği’ yayımlanmış olup, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma çalışmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesi amacıyla 25 Ocak 2015 tarihli ve 28539 tarihli Resmi Gazete’de ‘Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’ yayımlanmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuatlar ve diğerleri kapsamında yıkım ruhsatı alan her inşaatta Çevre Görevlisi ve İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmesini zorunlu hale gelmiştir. TEKÇEV Çevre Danışmanlık olarak bu konu ile ilgili tecrübeli Çevre Görevlisi hizmeti vermekteyiz.

Söküm işlemi esnasında oluşabilecek risklerin tespit edilmesini ve önlemlerin alınması gerekmektedir. Bunun için Kadıköy Belediyesi, Ataşehir Belediyesi gibi belediyelerin inşaat yıkımlarında zorunlu hale getirdikleri yönetim planı genel olarak aşağıda verilmiştir.

1) Yıkımı yapılacak her inşaatta öncelikli olarak asbest ölçümü yaptırılacaktır.
2) Asbest ölçüm raporu sonucunda, asbest değeri eşik değerinin üstünde ise (TWA değerinin 0,1 lif/cm3’ü geçmesi halinde) yıkımı, asbest söküm ekibi ile asbest yıkım esnasında Asbest Uzmanının denetiminde yapılmalıdır.
3) Asbest ölçümü sonucunda rapor sonucu her ne olursa olsun inşaat atık yönetim planı yapılmalıdır.
4) İnşaat alanını gösteren yerleşim planı oluşturulmalıdır.
5) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar ki süreci gösteren bir akım şeması hazırlanmalıdır.
6) Atık yönetim planı içerisinde geri dönüştürülebilir atıkların ayrı olarak belirlenmesi için bir alan hazırlanması gerekmektedir.
7) İnşaat sahasında oluşan geri kazanım ambalaj atıklarının (kağıt, karton, cam, metal, plastik gibi) toplanması için kutu veya konteyner bulundurulması gerekmektedir
8) Atık yönetim ekipmanlarının (kutu, konteyner) yerleşim krokisi oluşturulmalıdır.
9) Tüm atıkların en az %50’sinin geri dönüştürülmesine dair planların hazırlanması gerekmektedir.
10) Atıklar lisanslı firmalara verilmelidir.(Belediyenin anlaştığı lisanslı firmalara)
11) Sökümü yapılan asbest içerikli molozlar özel lisanslı araçlarla özel bertaraf alanına itina ile taşınmalıdır.
12) İnşaatta çalışacak tüm personele çevre görevlisi tarafından inşaat atık planı içeriği ve uygulaması hakkında eğitim verilmesi gerekmektedir.
13) İlgili yönetmeliğe aykırı hareket halinde Çevre Kanunu ve Kabahatler Kanununa göre cezai işlem yapılmaktadır.

İnşaat Yıkım 1

Yukarıda bahsedilen bütün prosedürlerin uygulanması ve takibinde TEKÇEV Çevre Danışmanlık olarak hizmet vermekteyiz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150402-2.htm

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5401&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Hafriyat%20Topra%C4%9F%C4%B1

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130125-24.htm 

 

 Tekçev Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri olarak Çevre danışmanlık ve ilgili konularda süreçlerinizi takip etmekten memnuniyet duyarız.