Sosyal Uygunluk Denetimlerine Hazırlık (SA 8000)

Bilindiği gibi dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok firma tedarikçilerini denetlemektedir. Bu denetimlerde Uzman kadromuz ile size yol göstermek ve danışmanlığınızı yapmak Tekçev Çevre Mühendislik hizmetlerinin hizmet kapsamlarında yer almaktadır.

AUDIT denetimlerinde ;

–          Firmanızın iş sağlığı iş güvenliği Çevre kalite iş takibi vs.  politika ve prosedürlerinin hazırlanması

–          Firmanızda  içi denetimler gerçekleştirerek , varsa mevcut durumların iyileştirilmesi , eksikliklerin bildirilmesi ve giderilmesinde çözüm önerilerinin sunulması

–          Çalışanların personel özlük dosyalarının hazırlanması takibi ve eksikliklerin giderilmesi

–          Kontrol formlarının hazırlanıp takibinin yapılması (işe giriş çıkış vb.)

–          Tedarikçi denetimlerinde hazır bulunulması

–          Firmamızca yürütülen çalışmaların mevcut ve potansiyel müşterilere anlatılıp sunum desteğinin verilmesi

–          Denetim prosedürlerinin oluşturulması

–          Sağlık Güvenlik açısından gerekli çalışmaların yapılmasına dair danışmanlık İş sağlığı iş güvenliği çevre uyarılarının bildirimlerinin yapılması tesis içinde işaretlemelerin yapılması

Sosyal uygunluk denetimlerinde danışmanlık hizmetleri sunumu,

Saygılarımızla.