Tebliğ

Tekçev Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri

TEBLİĞRESMİ GAZETE TARİH VE NORESMİ GAZETE REVİZYON TARİH VE NOERİŞİM LİNKİ
Atık Ara Depolama Tesisleri TebliğiRG: 26.04.2011 – 27916http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.14935&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ATIK
Atık Getirme Merkezi TebliğiRG: 31.12.2014 – 29222http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20423&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ATIK
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin TebliğRG: 20.03.2015 -29301http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20617&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ATIK
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller TebliğiRG: 20.03.2010 – 27527http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13873&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ATIK
ATY, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde TebliğiRG: 20.06.2014 – 29036RG: 23.12.2014 – 29214http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.19804&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ATIK
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı TebliğiRG: 17.06.2011 – 27967RG: 11.03.2015 – 29292http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.15051&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ATIK
Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi TebliğiRG: 04.08.2015 –  29435http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21021&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=KAZA
Enerji Desteğinin Uygulamasına İlişkin TebliğRG: 08.07.2008 – 26930http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.12244&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ENERJİ
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi TebliğiRG: 31.12.2015 – 29579http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21349&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi TebliğiRG: 31.12.2015 – 29579http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21353&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi TebliğiRG: 31.12.2015 – 29579http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21352&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi TebliğiRG: 31.12.2015 – 29579http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21371&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)RG: 28.12.2015 – 29576http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21325&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=2872
2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 ‘nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)RG: 27.01.2016 – 29606http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21393&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=2872
ÇED Yeterlik Belgesi TebliğiRG: 18.12.2009 – 27436http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13625&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yeterlik
“Çed Olumlu” Veya “Çed Gerekli Değildir” Kararı Bulunan Projelerde Yapılacak Kapasite Artışı Ve/Veya Genişletilmesi Planlanan Projelere İlişkin TebliğRG: 08.06.2016 – 29736http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21563&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=çed
Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine Ve Yetki Belgesi Bulunan Şirket/Kurum/Kuruluşlar İle Kıyı Tesislerinin Çalışma Usullerine İlişkin TebliğRG: 30.10.2009 – 27391http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13516&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=denİZ ÇEVRESİNİN
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair TebliğRG: 12.12.2014 – 29203http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20292&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=denİZ ÇEVRESİNİN
Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında TebliğRG:  03.07.2012 – 28342http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16316&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ENERJİ VERİM
Kompost TebliğiRG: 05.03.2015 –  29286http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20577&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=KOMPOST
Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi TebliğiRG: 10.10.2015 –  29498http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21174&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=MEKANİK AYIRMA
Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü Ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller TebliğiRG: 06.07.2011 – 27986http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.15097&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ömrünü
Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt TebliğRG: 09.10.2013 – 28790http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18934&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=gönüllü
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Ve Raporlanması Hakkında TebliğRG: 22.07.2014 – 29068http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.19920&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sera gazı
Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi TebliğiRG: 02.04.2015 –  29314http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20646&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sera gazı
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller TebliğiRG: 10.10.2009 –  27372RG: 12.05.2010 – 27579http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13481&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=su kirLİLİĞİ
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları TebliğiRG: 10.10.2009 – 27372RG: 13.11.2010 – 27758http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13482&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=su kirLİLİĞİ
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri TebliğiRG: 12.10.2011 – 28082http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/9.5.15381 SEÖS.pdf
Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri TebliğiRG: 22.03.2015 – 29303http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20621&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sürekli
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve TalimatRG: 09.05.2010 – 27576http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13969&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tehlikeli maddeler
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)RG: 22.05.2014 – 29007http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.19697&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tehlikeli madde
Tanker Temizleme Tesisleri TebliğiRG: 29.01.2009 – 27125RG: 12.05.2010 – 27579http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.12822&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tanker
Tankerle İçme-Kullanma Suyu Temini Ve Nakli Hakkında TebliğRG: 19.08.2014 – 29093http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.19987&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tanker
Tekstil Sektorunde Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol TebliğiRG: 14.12.2011 – 28142http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.15572&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=TEKSTİL SEK
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi TebliğiRG: 17.06.2011 – 27967RG: 16.10.2015 – 29504http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.15052&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=TOPRAK KİR
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu TebliğiRG: 24.01.2015 – 29246http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20477&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=BÜYÜK END
Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dahili Acil Durum Planı TebliğiRG: 31.03.2016 – 29670http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21482&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=BÜYÜK END