Duyuru

Tekçev Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Duyuru

Posted at 8 Aralık 2015 | By : | Categories : Duyuru | 0 Comment

katip tmgd

DUYURU

Bilindiği üzere; “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre; işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğu 30/ 6/2015 tarihinden itibaren başlamıştır.

Bu bağlamda, Tebliğ’in İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri başlıklı 27 inci maddesinin beşinci fıkrasının göre, Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;  istihdam edeceği veya hizmet alacağı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD) ile yaptığı sözleşmeyi veya sözleşmesine son verdiği kişi/kişileri 30 (otuz) gün içerisinde İdareye bildirmekle yükümlülükleri bulunmaktadır.

Tekçev Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri olarak işletmelerin bu yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için e-devlet sistemi üzerinden bir TMGD – KÂTİP (Kayıt, Takip ve İzleme Programı) adı altında bir bilgisayar programı vasıtasıyla bildirimleri yapmaya başlamıştır. İşletmelerin temsile yetkili olan kişisinin e-devlet şifresiyle hazırlanan bilgisayar programına girerek anlaşmaya vardıkları daimi veya sözleşmeli olarak istihdam edecekleri TMGD bilgi girişleri ile TMGD’lerle yapılan anlaşmanın fesih işlemlerini; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) işlemleri/ TMGD – Firma Anlaşma İşlemleri  (Firma Girişi) üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) işlemleri/ TMGD – Firma Anlaşma İşlemleri (TMGD Girişi)  üzerinden gerçekleştirilerek Tekçev Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri vasıtasıyla tüm işlemler yapılabilmektedir.

Bakanlıkça hazırlanan TMGD kayıt ve fesih işlemelerine ilişkin olarak hazırlanan www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan TMGD – KÂTİP bilgisayar programına, işletmelerin temsile yetkilisinin veya TMGD’lerin kendilerine ait e-devlet şifrelerini kullanarak, açılan sayfa üzerinden aşağıda yer alan sıra ile kayıt işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

1) E-hizmetler

2) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

3) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) İşlemleri

4) TMGD – Firma Anlaşma İşlemleri  (Firma Girişi)

5) TMGD – Firma Anlaşma İşlemleri  (TMGD Girişi) 

Bakanlıkça e-devlet üzerinden yukarıda zikredilen bilgisayar programı hazırlanması ve TMGD’lere ait bütün iş ve işlemlerin bu program üzerinde yürütülecek olması nedeniyle; işletmelerin Tebliğ’in 27 inci maddesinin beşinci maddesinin (a) bendine göre,  Tekçev Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri ile yapılan daimi istihdam veya  sözleşmeli istihdam etme bilgileri ile  fesih bilgilerinin ıslak imzalı olarak Bakanlığa gönderilmesi gerekli görülmemektedir. Söz konusu bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi halinde işleme alınmayacaktır.

Ayrıca, Tebliğ’in Tehlikeli madde güvenlik danışmanın görev ve yükümlülükleri başlıklı 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ( c) bendine göre TMGD’lerin hazırlayacağı yıllık faaliyet raporu yazılımı ile yine aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre idareye bildireceği kaza raporu yazılımı çalışmaları halen devam etmekte olup, yazılımların tamamlanmasına müteakip Genel Müdürlüğün www.tmkt.gov.tr adresinde duyurularak, e-devlet üzerinden kullanıma açılmıştır.

Bu nedenle kaza raporu yazılımı hazırlanıncaya kadar,  TMGD’lerin 30/06/2015 tarihinden sonra istihdam edildikleri işletmelerde meydana gelen kaza veya benzeri durumları ıslak imzalı olarak Genel Müdürlüğe bildireceklerdir.

Tekçev Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri sektörün öncü kuruluşu olarak uzman ve nitelikli kadrosuyla “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” kapsamında hizmete başlamıştır.

 

 Tekçev Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri olarak Çevre danışmanlık ve ilgili konularda süreçlerinizi takip etmekten memnuniyet duyarız.