Yönetmelik

Tekçev Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri

YÖNETMELİKRESMİ GAZETE TARİH VE NORESMİ GAZETE REVİZYON TARİH VE NOERİŞİM LİNKİ
Çevresel Etki Değerlendirmesi YönetmeliğiRG: 07.02.1993 – 21489RG: 09.02.2016 – 29619http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20235&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%A7evresel 
Çevre İzin ve Lisans YönetmeliğiRG: 29.04.2009 – 27214RG: 21.09.2016 – 29834http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20033&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%A7evre%20izin 
Çevre Denetimi YönetmeliğiRG: 21.11.2008 – 27061RG: 16.08.2011 – 28027http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/11/20081121-4.htm
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında YönetmelikRG: 21.11.2013 – 28828RG: 06.05.2014 – 28892http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131121-1.htm
ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ambalaj Atıklarının Kontrolü YönetmeliğiRG: 24.08.2011 – 28035http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15220&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ambalaj
Atık Elektikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü YönetmeliğiRG: 22.05.2012 – 28300http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120522-5.htm
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü YönetmeliğiRG: 31.08.2004 – 25569RG: 23.12.2014 – 29124http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7118&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
Atık Yağların Kontrolü YönetmeliğiRG: 30.07.2008 – 26952RG: 05.11.2013 – 28812http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12290&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair YönetmelikRG: 26.03.2010 – 27533RG: 11.03.2015 – 29292http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100326-13.htm
Atıkların Yakılmasına İlişkin YönetmelikRG: 06.10.2010 – 27721http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14344&sourceXmlSearch=atık&MevzuatIliski=0
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü YönetmeliğiRG: 19.04.2005 – 25791RG: 06.06.2015 – 29378http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150606-5.htm
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü YönetmeliğiRG: 18.03.2004 – 25406http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5401&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hafriyat
Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması YönetmeliğiRG: 23.01.2010 – 27471RG: 28.09.2012 – 28425http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13744&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=MADENCİLİK
Atık Yönetimi YönetmeliğiRG: 02.04.2015 – 29314http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150402-2.htm
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında YönetmelikRG: 30.12.2009 – 27448RG: 21.12.2010 –  27792http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13659&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ÖMRÜNÜ
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü YönetmeliğiRG: 25.11.2006 – 26357RG: 11.03.2015 – 29292http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10799&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ÖMRÜNÜ
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik – EklerRG: 27.12.2007 – 26739RG: 30.03.2010 – 27537http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11802&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=POLİKLORLU
Tıbbi Atıkların Kontrolü YönetmeliğiRG: 22.07.2005 – 25883RG: 25.01.2017 – 29959http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-2.htm
Maden Atıkları YönetmeliğiRG: 15.07.2015 – 29417RG: 16.07.2016 – 29772http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150715-3.htm
HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin YönetmelikRG: 06.10.2009 – 27368RG: 31.12.2009 – 27449http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.200915478&MevzuatIliski=0&
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi YönetmeliğiRG: 04.06.2010 – 27601RG: 18.11.2015 – 29536http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100604-5.htm
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi YönetmeliğiRG: 30.11.2013 – 28837http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19071&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=egzoz
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi YönetmeliğiRG: 06.06.2008 – 26898RG: 31.12.2009 – 27449http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12188&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü YönetmeliğiRG: 13.01.2005 – 25699RG: 27.01.2010 – 27475http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7265&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin YönetmelikRG: 24.07.2010 – 27651http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14134&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü YönetmeliğiRG: 19.07.2013 – 28712http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18607&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü YönetmeliğiRG: 03.07.2009 – 27277RG: 20.12.2014 – 29211http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13184&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sanayi%20kaynak 
KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında YönetmelikRG: 26.12.2008 – 27092RG: 23.05.2010 – 27589http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12694&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=KİMYASALLARIN
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında YönetmelikRG: 11.12.2013 – 28848http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131211M2-1.htm
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında YönetmelikRG: 11.12.2013 – 28848http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19108&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=maddelerin ve karışımların
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında YönetmelikRG: 13.12.2014 –  29204http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20309&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ZARARLI MADDE
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında YönetmelikRG: 30.12.2013 – 28867RG: 02.08.2016 – 29789http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19193&sourceXmlSearch=Kaza&MevzuatIliski=0
Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında YönetmelikRG: 21.11.2014 –  29182http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12693&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ZARARLI MADDE
SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin YönetmelikRG: 27.10.2010 – 27742RG: 30.12.2015 – 29578http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14390&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ATIKSU ALTYAPI
Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair YönetmelikRG: 01.10.2010 – 27716http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14329&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ÇEVRE KANUNUN
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair YönetmelikRG: 03.08.2010 – 27661http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14167&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=EVSEL VE
Kentsel Atıksu Arıtımı YönetmeliğiRG: 08.01.2006 – 26047RG: 10.01.2016 – 29589http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9844&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=KENTSEL
Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü YönetmeliğiRG: 08.12.2007 – 26724http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11765&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=KUM ÇAKIL
Su Kirliliği Kontrolü YönetmeliğiRG: 31.12.2004 – 25687RG: 10.01.2016 – 29589http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7221&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=su%20kirlili%C4%9Fi 
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB)RG: 26.11.2005 – 26005RG: 30.03.2010 – 27537http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9638&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=TEHLİKELİ MADDELERİN
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair YönetmelikRG: 08.06.2010 – 27605RG: 11.07.2013 – 28704http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14026&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama YönetmeliğiRG: 21.10.2006 – 26326http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10715&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=DENİZ ÇEVRESİNİN
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin YönetmelikRG: 26.04.2006 – 26150http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10206&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=DENİZ ÇEVRESİNİN
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü YönetmeliğiRG: 26.12.2004 – 25682RG: 18.03.2010 – 27525http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5672&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=GEMİLERDEN
Yüzme Suyu Kalitesi YönetmeliğiRG: 09.01.2006 – 26048http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9845&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=YÜZME
YÖNETİM HİZMETLERİ VE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında YönetmelikRG: 03.04.2007 – 26482RG: 25.10.2013 – 28802http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11217&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ÇEVRE GELİRLERİNİN
Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında YönetmelikRG: 03.04.2007 – 26482http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11218&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ÇEVRE KANUNUNA GÖRE
Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin YönetmelikRG: 03.08.2013 – 28727http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18680&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=YÜKSEK ÇEVRE KURULU
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair YönetmelikRG: 12.11.2008 – 27052http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/11/20081112-13.htm
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik RG: 17.05.2014 – 29003RG: 29.06.2016 – 29757http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11218&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ÇEVRE KANUNUNA GÖRE